Grudniowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w grudniu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje.

Czytaj dalej

Gdzie młody naukowiec może otrzymać pieniądze na badania?

W celu ułatwienia młodym naukowcom rozwoju kariery naukowej, Biuro ds. Badań Naukowych przygotowało listę konkursów i programów, w których można uzyskać środki finansowe na badania naukowe. Konkursy i programy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje.

Czytaj dalej

Międzydziedzinowy konkurs NCN

15 listopada Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór wniosków w pierwszej edycji nowego konkursu SYMFONIA. W ramach konkursu rozpatrywane będą projekty przewidujące realizacje międzydziedzinowych badań naukowych. Budżet zgłaszanego projektu musi mieścić się w przedziale od 2 do 7 mln zł. Termin naboru wniosków upływa 15 marca 2013 r. Wewnętrzny termin składania wniosków na Uczelni upływa 15 lutego 2013 r. Czytaj dalej

Diamentowy Grant - nabór wniosków

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego otworzyło nabór wniosków w drugiej edycji programu Diamentowy Grant. W ramach tego programu osoby po ukończeniu studiów pierwszego stopnia lub trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich mogą otrzymać do 200 tys. zł na prowadzenie własnych badań naukowych. Termin składania wniosków upływa 31 grudnia 2012 r. Wewnętrzny termin składania wniosków na Uczelni upływa 3 grudnia 2012 r. Czytaj dalej

Listopadowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w listopadzie w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

Harmonogram konkursów NCN na 2013 r.

Na październikowym posiedzeniu rady Narodowego Centrum Nauki przedstawiony został wstępny harmonogram konkursów na 2013 r. Zmniejszona została częstotliwość ogłaszania większości konkursów. W grudniu 2012 r. planowane jest otwarcie naboru wniosków w dwóch nowych konkursach. Czytaj dalej

Elektroniczne wersje wniosków do NCN

Informujemy, że w systemie OSF udostępnione zostały elektroniczne wersje wniosków dla konkursów PRELUDIUM 4, OPUS 4, SONATA 4 i SONATA BIS 2, które 15 września zostały ogłoszone przez Narodowe Centrum Nauki. Termin składania wniosków w wymienionych konkurach upływa 15 grudnia br. Wewnętrzny termin składania wniosków na UKSW upływa 15 listopada br. Czytaj dalej

Godziny pracy biura

Informujemy, że Biuro ds. Badań Naukowych otwarte jest dla interesantów w następujących godzinach: Czytaj dalej

Nabór prac w konkursie MONOGRAFIE

Do 5 grudnia br. trwa nabór prac w ramach Programu MONOGRAFIE. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium. Czytaj dalej

Październikowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w październiku w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. Czytaj dalej

Wystartował konkurs Iuventus Plus

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego otworzyło nabór wniosków o finansowanie projektów badawczych w ramach programu Iuventus Plus.  Do konkursu można zgłaszać projekty prowadzone przez młodych naukowców, którzy do dnia składania wniosku nie ukończyli 35 roku życia, a wyniki ich badań zostały opublikowane lub przyjęte do publikacji w wiodących światowych czasopismach, ujętych w aktualnym wykazie Journal Citations Report (JCR) lub European Reference Index for the Humanities (ERIH). Termin składania wniosków upływa 31 października 2012 r.  Czytaj dalej

Program START - stypendia dla młodych naukowców

Od 21 września br. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła nabór wniosków w kolejnej edycji Programu START. W ramach programu młodzi uczeni mogą otrzymać stypendia wysokości 28 000 zł. Nabór wniosków będzie trwał do 31 października br. Fundacja przyzna 130 stypendiów. Czytaj dalej

Jesienny nabór wniosków w konkursach NCN

Od 15 września 2012 r. otwarty został nabór wniosków w konkursach OPUS 4, PRELUDIUM 4, SONATA 4 i SONATA BIS 2 realizowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Nabór wniosków będzie trwał do 15 grudnia 2012 r. W najbliższych dniach na stronie www.osf.opi.org.pl udostępniony zostanie formularz do składania wniosków w wymienionych konkursach. Czytaj dalej

Podpisanie umów na badania

Przypominamy, że osoby, które w 2012 r. uzyskały dofinansowanie na:

  • utrzymanie potencjału badawczego;
  • działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich;

Elektroniczne wersje wniosków do NCN

Informujemy, że udostępnione zostały elektroniczne formularze wniosków w systemie OSF dla konkursów MAETSRO 3 i HARMONIA 3, które 15 czerwca br. zostały ogłoszone przez NCN. Termin składania wniosków w ramach wymienionych konkursów upływa 15 września br. Czytaj dalej

Konkurs dla innowacyjnych młodych naukowców

Do 10 sierpnia 2012 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu „Innowator Mazowsza”, który ogłosił Samorząd Województwa Mazowieckiego. O nagrody w jednej z kategorii konkursowych „Innowacyjny Młody Naukowiec” mogą ubiegać się młodzi, kreatywni naukowcy w wieku do 35 lat (urodzeni po 01.01.1977 r.), z zakończonym przewodem doktorskim lub stopniem doktora uzyskanym w ciągu ostatnich 3 lat (po 01.01.2009 r.), których prace zawierają innowacyjne, a jednocześnie praktyczne rozwiązania.

Czytaj dalej

Mobilność Plus - nabór wniosków

Do 30 lipca 2012 r. trwa nabór wniosków w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego programu "Mobilność Plus" - II edycja. Celem programu jest umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki.

Czytaj dalej

Nabór wniosków w konkursach NCN

Od 15 czerwca 2012 r. otwarty został nabór wniosków w konkursach MAESTRO 3 i HARMONIA 3 realizowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Nabór wniosków będzie trwał do 15 września 2012 r. W najbliższych dniach na stronie www.osf.opi.org.pl udostępniony zostanie formularz do składania wniosków w wymienionych konkursach. Czytaj dalej

Elektroniczna wersja wniosku do NCN - przypomnienie

Przypominamy, że elektroniczną wersję wniosku składanego przez Państwa do Narodowego Centrum Nauki, mogą wysyłać Państwo dopiero po otrzymaniu informacji od pracownika Biura ds. Badań Naukowych, że papierowa wersja wniosku została sprawdzona i złożone zostały pod nią niezbędne podpisy. Bez uzyskania tej informacji prosimy nie wysyłać wniosków za pomocą systemu OSF. Czytaj dalej

Subskrybuje zawartość