NAWA: Granty interwencyjne (nabory 2022)

NAWA - granty interwencyjneNarodowa Agencja Wymiany Akademickiej otworzyła nabór wniosków w ramach programu Granty Interwencyjne NAWA - edycja 2022. Celem programu jest wspieranie współpracy międzynarodową zespołów badawczych oraz mobilność międzynarodową naukowców, w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych dla danego regionu świata. Nabór wniosków prowadzony jest w 2022 r. w dwóch turach od 28 marca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. oraz od 1 września 2022 r. do 15 listopada 2022 r.  Czytaj dalej

FNP: Program Współpracy Polsko-Ukraińskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła dwa nabory w ramach Programu Współpracy Polsko-Ukraińskiej. Nabór wniosków prowadzony będzie w terminach: do 29 kwietnia 2022 r. (I konkurs) oraz do 30 września 2022 r. (II konkurs). Program ma na celu zintensyfikowanie współpracy polskiego i ukraińskiego środowiska naukowego oraz realizację wspólnych projektów naukowych, ukierunkowanych na pogłębienie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, demokracji, integracji europejskiej lub bezpieczeństwa. Projekty muszą dotyczyć tematów o znaczeniu istotnym dla obu krajów.

Czytaj dalej

Program specjalny NCN dla Ukrainy

Photo by Talha Hassan on UnsplashNarodowe Centrum Nauki od 28 marca 2022 r. w trybie ciągłym prowadzi nabór wniosków w ramach programu specjalnego dla Ukrainy. Program specjalny NCN skierowany jest do Ukrainek i Ukraińców oraz wszystkich innych naukowczyń i naukowców, bez względu na obywatelstwo, którzy schronili się lub schronią w Polsce po agresji Rosji na Ukrainę. W ramach konkursu możliwe będzie pozyskanie 100 000 zł na zatrudnienia naukowca na okres 12 miesięcy w polskiej jednostce naukowej. Dodatkowo w ramach wniosku możliwe jest zaplanowanie do 30 000 zł na zaplanowane do realizacji badania naukowe.

Czytaj dalej

NCN - szkolenie on-line dla osób z UKSW

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach on-line, które organizuje Narodowe Centrum Nauki. Szkolenia będą przeprowadzone w dniach 4  kwietnia (panel NZ), 5 kwietnia (panel HS) i 8 kwietnia 2022 r. (panel ST) w godz. 10:00-13:00 (każdego dnia inny panel). Aby wziąć udział w wydarzeniu należy się wcześniej zarejestrować. Liczba uczestników jest ograniczona, dlatego prosimy o rejestrowanie się wyłącznie wtedy, kiedy mogą wziąć Państwo udział w webinarium. Czytaj dalej

NPRH: Grant dla ks. prof. Dariusza Sztuka

Informujemy, że projekt badawczy ks. dra hab. Dariusza Sztuka, prof. Uczelni (Wydział Teologiczny, Instytut Nauk Teologicznych) znalazł się wśród laureatów 10. edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Moduł Uniwersalia 2.2. Na realizację projektu pt. "Przeciw judaizantes. Komentarz do Listu św. Pawła do Galatów. Przekład z oryginału greckiego, wstęp, opracowanie i wydanie w serii Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament" Ksiądz Profesor pozyskał 87 960 zł.

Czytaj dalej

Zarządzanie danymi badawczymi - bezpłatny kurs

Biuro ds. Badań Naukowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza na bezpłatny kurs pn. "Zarządzanie danymi badawczymi". Kurs adresowany jest do wszystkich chętnych - studentów, doktorantów i pracowników UKSW - którzy zajmują się prowadzeniem badań naukowych. Kurs realizowany będzie w formie zdalnej na platformie MS Teams. Jeśli chcesz złożyć dobry wniosek do Narodowego Centrum Nauki oraz przygotować się na nową rzeczywistość badawczą, którą zapowiada Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, nie możesz przegapić tego kursu. 

Czytaj dalej

NAWA: Program im. Bekkera (nabór 2022)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła nabór wniosków w ramach programu im. Bekkera. Celem programu jest wsparcie doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez finansowanie wyjazdów do uznanych ośrodków badawczych oraz akademickich na całym świecie. Nabór wniosków trwa do 10 maja 2022 r. godz. 15:00 Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 2 maja 2022 r. Czytaj dalej

Polonez Bis 2, Opus 23, Preludium 21 - nabór wniosków

Narodowe Centrum Nauki prowadzi nabór wniosków w ramach konkursów Polonez Bis 2, Opus 23 i Preludium 21. Nabór wniosków będzie trwał do 15 czerwca 2022 r. do godz. 16:00. Łączny budżet konkursu wynosi 485 mln zł. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 maja 2022 r. Czytaj dalej

NCN zapowiada trzecią edycję konkursu Sheng

Narodowe Centrum Nauki informuje, że od 15 grudnia 2022 r. do 15 marca 2023 r. zaplanowany jest nabór wniosków w ramach trzeciej edycji konkursu Sheng na projekty badawcze realizowane przez polskie i chińskie zespoły badawcze. W zapowiadanej edycji nabór wniosków prowadzony będzie tylko w ramach wskazanych poniżej dyscyplin naukowych.

Czytaj dalej

Stypendia Fundacji Lanckorońskich 2023

Polska Akademia Umiejętności, która jest dysponentem środków rozdzielanych przez Fundację Lanckorońskich oraz Fundację z Brzezia Lanckorońskich ogłosiła nabór wniosków na stypendia na 2023 r. W ramach stypendium finansowane może być prowadzenie badań zagranicznych w Rzymie, Wiedniu, Londynie oraz w innych ośrodkach naukowych w Europie. O stypendium mogą ubiegać się archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. Termin składania wniosków upływa 17 maja 2022 r.   Czytaj dalej

Marcowe konkursy

Photo by NORTHFOLK on UnsplashSzanowni Państwo, poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w marcu 2022 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

NCN: Grant dla prof. Witolda Płotki

fot. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieInformujemy, że dr hab. Witold Płotka prof. uczelni (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Filozofii) znalazł się wśród laureatów konkursu Sonata Bis 11, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Na zaplanowane do realizacji badania naukowe pt. "Filozofia Leopolda Blausteina w kontekstach: Brentano, psychologia Gestalt, Szkoła Lwowsko-Warszawska i wczesna fenomenologia" Pan Profesor pozyskał 1 405 753 zł. Zachęcamy do zapoznania się ze streszczeniem projektu - kliknij!.

Czytaj dalej

NAWA: Program Profesura NAWA 2022

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej otworzyła nabór wniosków w ramach programu pn. Profesura NAWA. Program oferuje polskim instytucjom nauki i szkolnictwa wyższego długookresowy pakiet środków na zaproszenie zagranicznego naukowca o światowej renomie i zbudowanie przez niego zespołu badawczego. Program daje możliwość zatrudnienia Wizytującego Naukowca na okres od 3 do 4 lat. Nabór wniosków trwa do 23 maja 2022 r.

Czytaj dalej

Konkurs JPI UE – China 2022

Photo by Loeng Lig on UnsplashJak informuje Narodowe Centrum Nauki uruchomiony został nabór wniosków w ramach konkursu JPI UE – China 2022. Projekty realizowane w konkursie EN-UAC Sino-European Call mogą dotyczyć dwóch obszarów tematycznych związanych z rozwojem miast i obszarów zurbanizowanych: Sustainable Urban Logistics in the Age of Digitisation oraz Strengthening Climate-neutral Mobility. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej dwóch zespołów badawczych pochodzących z co najmniej dwóch europejskich krajów biorących udział w konkursie oraz co najmniej dwóch (a maksymalnie trzech) zespołów badawczych pochodzących z Chin.

Czytaj dalej

FNP: Nabór prac w konkursie Monografie

Photo by Tom Hermans on UnsplashDo 9 maja 2022 r. trwa nabór prac w ramach Programu Monografie. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium autorskie. Do konkursu Monografie swoje prace mogą zgłaszać autorzy polscy oraz autorzy zagraniczni, o ile tematyka ich pracy dotyczy spraw polskich, a sama praca została napisana w języku polskim. Czytaj dalej

NAWA: Program im. Stanisława Ulama (nabór 2022)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła nabór wniosków w ramach programu im. Stanisława Ulama. Program zapewnia finansowanie stypendium, obejmującego koszty utrzymania zagranicznego naukowca w Polsce, który uzyskał stopień naukowy doktora. Nabór wniosków prowadzony jest do 10 maja 2022 r. godz. 15:00 Osoby, które są zainteresowane przyjazdem do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do dnia 25 kwietnia 2022 r. Czytaj dalej

Miniatura 6 - ruszył nabór wniosków

Narodowe Centrum Nauki poinformowało, że od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. godz, 16:00 prowadzony jest nabór wniosków w ramach konkursu Miniatura 6. W ramach konkursu możliwe jest pozyskanie od 5 000 zł do 50 000 zł na realizację pojedynczego działania naukowego, które ma służyć do przygotowania przyszłego projektu badawczego. 

Czytaj dalej

Społeczna Odpowiedzialność Nauki, Doskonała Nauka - nabór wniosków 2022

Od 1 lutego 2022 r. do 18 marca 2022 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki prowadzi nabór wniosków w ramach programów Społeczna Odpowiedzialność Nauki oraz Doskonała Nauka. W ramach ww. programów możliwe jest uzyskanie finansowania na: wsparcie konferencji naukowych, wsparcie monografii naukowych (Doskonała Nauka), popularyzacja nauki i promocja sportu, wsparcie dla bibliotek naukowych (Społeczna Odpowiedzialność Nauki). Czytaj dalej

Lutowe konkursy

Photo by Behnam Norouzi on UnsplashSzanowni Państwo, poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w lutym 2022 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

Program im. prof. Walczaka - trzeci nabór wniosków

Ministerstwo Zdrowia i Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiły nabór wniosków do trzeciej edycji programu im. prof. Walczaka. Udział w programie to dla naukowców lekarzy okazja do odbycia staży trwających od 3 do 6 miesięcy w najlepszych ośrodkach medycznych w Stanach Zjednoczonych. Nabór wniosków prowadzony jest wyłącznie drogą elektroniczną poprzez system teleinformatyczny NAWA, w terminie od 24 stycznia 2022 r. do 22 kwietnia 2022 r. Osoby związane z UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do dnia 12 kwietnia 2022 r.

Czytaj dalej

Subskrybuje zawartość