Marcowe konkursy

Photo by NORTHFOLK on UnsplashSzanowni Państwo, poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w marcu 2022 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

NCN: Grant dla prof. Witolda Płotki

fot. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieInformujemy, że dr hab. Witold Płotka prof. uczelni (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Filozofii) znalazł się wśród laureatów konkursu Sonata Bis 11, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Na zaplanowane do realizacji badania naukowe pt. "Filozofia Leopolda Blausteina w kontekstach: Brentano, psychologia Gestalt, Szkoła Lwowsko-Warszawska i wczesna fenomenologia" Pan Profesor pozyskał 1 405 753 zł. Zachęcamy do zapoznania się ze streszczeniem projektu - kliknij!.

Czytaj dalej

NAWA: Program Profesura NAWA 2022

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej otworzyła nabór wniosków w ramach programu pn. Profesura NAWA. Program oferuje polskim instytucjom nauki i szkolnictwa wyższego długookresowy pakiet środków na zaproszenie zagranicznego naukowca o światowej renomie i zbudowanie przez niego zespołu badawczego. Program daje możliwość zatrudnienia Wizytującego Naukowca na okres od 3 do 4 lat. Nabór wniosków trwa do 23 maja 2022 r.

Czytaj dalej

Konkurs JPI UE – China 2022

Photo by Loeng Lig on UnsplashJak informuje Narodowe Centrum Nauki uruchomiony został nabór wniosków w ramach konkursu JPI UE – China 2022. Projekty realizowane w konkursie EN-UAC Sino-European Call mogą dotyczyć dwóch obszarów tematycznych związanych z rozwojem miast i obszarów zurbanizowanych: Sustainable Urban Logistics in the Age of Digitisation oraz Strengthening Climate-neutral Mobility. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej dwóch zespołów badawczych pochodzących z co najmniej dwóch europejskich krajów biorących udział w konkursie oraz co najmniej dwóch (a maksymalnie trzech) zespołów badawczych pochodzących z Chin.

Czytaj dalej

FNP: Nabór prac w konkursie Monografie

Photo by Tom Hermans on UnsplashDo 9 maja 2022 r. trwa nabór prac w ramach Programu Monografie. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium autorskie. Do konkursu Monografie swoje prace mogą zgłaszać autorzy polscy oraz autorzy zagraniczni, o ile tematyka ich pracy dotyczy spraw polskich, a sama praca została napisana w języku polskim. Czytaj dalej

NAWA: Program im. Stanisława Ulama (nabór 2022)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła nabór wniosków w ramach programu im. Stanisława Ulama. Program zapewnia finansowanie stypendium, obejmującego koszty utrzymania zagranicznego naukowca w Polsce, który uzyskał stopień naukowy doktora. Nabór wniosków prowadzony jest do 10 maja 2022 r. godz. 15:00 Osoby, które są zainteresowane przyjazdem do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do dnia 25 kwietnia 2022 r. Czytaj dalej

Miniatura 6 - ruszył nabór wniosków

Narodowe Centrum Nauki poinformowało, że od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. godz, 16:00 prowadzony jest nabór wniosków w ramach konkursu Miniatura 6. W ramach konkursu możliwe jest pozyskanie od 5 000 zł do 50 000 zł na realizację pojedynczego działania naukowego, które ma służyć do przygotowania przyszłego projektu badawczego. 

Czytaj dalej

Społeczna Odpowiedzialność Nauki, Doskonała Nauka - nabór wniosków 2022

Od 1 lutego 2022 r. do 18 marca 2022 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki prowadzi nabór wniosków w ramach programów Społeczna Odpowiedzialność Nauki oraz Doskonała Nauka. W ramach ww. programów możliwe jest uzyskanie finansowania na: wsparcie konferencji naukowych, wsparcie monografii naukowych (Doskonała Nauka), popularyzacja nauki i promocja sportu, wsparcie dla bibliotek naukowych (Społeczna Odpowiedzialność Nauki). Czytaj dalej

Lutowe konkursy

Photo by Behnam Norouzi on UnsplashSzanowni Państwo, poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w lutym 2022 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

Program im. prof. Walczaka - trzeci nabór wniosków

Ministerstwo Zdrowia i Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiły nabór wniosków do trzeciej edycji programu im. prof. Walczaka. Udział w programie to dla naukowców lekarzy okazja do odbycia staży trwających od 3 do 6 miesięcy w najlepszych ośrodkach medycznych w Stanach Zjednoczonych. Nabór wniosków prowadzony jest wyłącznie drogą elektroniczną poprzez system teleinformatyczny NAWA, w terminie od 24 stycznia 2022 r. do 22 kwietnia 2022 r. Osoby związane z UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do dnia 12 kwietnia 2022 r.

Czytaj dalej

Konkurs sieci JPI AMR 2022

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z JPI AMR ogłosiło  konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na antybiotyki. O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Nabór wniosków wstępnych (pre-proposal) prowadzony jest do 8 marca 2022 r. do godz. 14:00. Udział polskich badaczy w konkursie będzie finansowany przez NCN. Rada NCN przeznaczyła na ten cel kwotę 500 000 euro. Czytaj dalej

Polsko-Francuska Nagroda Naukowa im. Marii Skłodowskiej i Pierre’a Curie 2022

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wraz Francuską Akademią Nauk ogłosił nabór wniosków w ramach drugiej edycji konkursu o Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej i Pierre’a Curie.  Nabór zgłoszeń trwa do 28 lutego 2022 r. Nagroda ma na celu podkreślić korzyści płynące z polsko-francuskiej współpracy naukowej. Zostanie ona przyznana parze współpracujących ze sobą naukowców z Polski i Francji w dowód uznania ich wspólnych osiągnięć badawczych, które przyczyniły się do zacieśnienia współpracy naukowej między obu krajami.

Czytaj dalej

Praca BBN w dniu 7 stycznia 2022 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że ze względów epidemiologicznych w dniu 7 stycznia 2022 r. Biuro ds. Badań Naukowych pracuje tylko w trybie zdalnym.

Przepraszamy za problem i dziękujemy za zrozumienie.

Czytaj dalej

Nowy konkurs sieci JPND

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do składania wniosków w ramach nowego konkursu sieci JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research) na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące mechanizmów oraz podłoża biologicznego leżących u podstaw terapii niefarmakologicznych, mających na celu dostosowanie holistycznego spersonalizowanego podejścia do leczenia chorób neurodegeneracyjnych. Nabór wniosków wstępnych trwa do 1 marca 2022 r.

Czytaj dalej

Perły nauki - nabór wniosków w I edycji konkursu

Photo by Tiffany Anthony on UnsplashDo 18 lutego 2022 r. godz. 16:00 Ministerstwo Edukacji i Nauki prowadzi nabór wniosków w ramach I edycji programu Perły Nauki. Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego. Osoby związane z UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 31 stycznia 2022 r.

Czytaj dalej

Styczniowe konkursy

Photo by Clay Banks on UnsplashSzanowni Państwo, poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w styczniu 2022 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Z okazji świąt Bożego Narodzenia prosimy o przyjęcie od pracowników Biura ds. Badań Naukowych serdecznych życzeń wielu sukcesów w życiu prywatnym i w działalności naukowej. Dziękujemy za współpracę w 2021 r. i liczymy na owocną współpracę w 2022 r. Jednocześnie informujemy, że w dniach 23-26 grudnia 2021 r.zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2021 Rektora UKSW, Biuro ds. Badań Naukowych będzie nieczynne. W dniach 27-31 grudnia 2021 r. Biuro ds. Badań Naukowych pracuje w zwykłych godzinach.

Czytaj dalej

Grant dla dra Szewczaka

Photo by Volkan Olmez on Unsplash

Dr Piotr Jan Szewczak z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych, Instytut Matematyki znalazł się wśród laureatów konkursu Narodowego Centrum Nauki WAVE-UNISONO. Na realizację projektu pt. "Teoriomnogościowe aspekty selekcji topologicznych" dr Szewczak pozyskał 955 458 zł. Projekt będzie realizowany w międzynarodowej współpracy badawczej z Instytutem Matematycznym z Uniwersytetu Wiedeńskiego w Austrii (dr Lyubomyr Zdomskyy). Sukces dra Szewczaka to kolejny grant z NCN pozyskany w ostatnich tygodniach przez osoby związane z UKSW.

Czytaj dalej

Harmonogram konkursów NCN na 2022 r.

Photo by Debby Hudson on Unsplash

Narodowe Centrum Nauki podało wstępny harmonogram naboru wniosków, który będzie obowiązywał w 2022 r. Bez zmian pozostały terminy i częstotliwość naboru wniosków w najpopularniejszym konkursie Opus. Również nabór wniosków w konkursach Sonata i Preludium prowadzony będzie tak samo, jak w poprzednich latach, czyli raz do roku. Nowością jest otwarcie konkursu Miniatura 6 już 1 lutego 2022 r.. Czytaj dalej

NCN: Ruszył nabór wniosków w konkursie Sonatina 6

Narodowe Centrum Nauki prowadzi nabór wniosków w ramach konkursd Sonatina 6. Nabór wniosków będzie trwał do 15 marca 2022 r. do godz. 16:00. Łączny budżet konkursu wynosi 25 mln zł. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 lutego 2022 r. Czytaj dalej

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach