Nowe władze polskich pastoralistów

w listopadzie 2010 odbyły się wybory nowych władz Stowarzyszenia Pastoralistów Polskich

Nowym prezesem Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów został ksiądz profesor Wiesław Przygoda z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jednym z celów stowarzyszenia jest promowanie nowoczesnych metod działalności duszpasterskiej Kościoła.

Nowy prezes zastąpił ks. prof. Jana Przybyłowskiego, który po trzyletniej kadencji został powołany wcześniej na stanowisko prorektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Zastępcą ks. Przygody będzie ks. prof. Edmund Robek z UKSW, a sekretarzem-skarbnikiem - Mateusz Tutak. W skład Zarządu weszli ponadto ks. dr hab. Bogdan Biela z UŚ w Katowicach, ks dr hab. Bogusław Drożdż z PWT we Wrocławiu i ks. dr Tomasz Wielebski z UKSW.<--break->

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia został ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski z UOJPII w Krakowie, a jej członkami: ks. dr Krzysztof Lewandowski z UMK w Toruniu i ks. dr Szymon Stułkowski UAM w Poznaniu.

Celem istniejącego od 2007 r. Stowarzyszenia jest rozwijanie wiedzy i prowadzenie badań naukowych w zakresie teologii pastoralnej, dokształcanie pastoralne duszpasterzy i upowszechnianie zasad i nowoczesnych metod działalności duszpasterskiej Kościoła oraz promowanie i wspieranie dialogu między pastoralistami i praktykami kościelnymi.

ŹRÓDŁO: eKAI [ks. wp / sz, 2010-11-26]

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach