Możliwość składania wniosków na rok 2012

Informujemy o możliwości składania wniosków na rok 2012 o

  • dofinansowanie działalności statutowej - dotyczy pracowników samodzielnych i osób powyżej 35 roku życia
  • dofinansowanie badań własnych - dotyczy osób poniżej 35 roku życia i uczestników studiów doktoranckich

Termin do 20 czerwca 2011.