Zapytanie ofertowe

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na realizację usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1237).

Ofertę należy przesyłać na adres e-mail: nauka@uksw.edu.pl w terminie do 7.04.2015 r. do godziny 15:00.

Treść zapytania ofertowego: POBIERZ
Treść wzoru umowy: POBIERZ

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach