Kwietniowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w kwietniu w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje.

Nabór wniosków na uzyskanie dofinansowania projektów badawczych finansowanych ze środków na działalność statutową:

Nabór wniosków trwa do 15 czerwca 2015 r.  Wnioski należy składać w Biurze ds. Badań Naukowych (ul. Dewajtis 5, Stary budynek, pokoje 050, 050A) w godzinach pracy Biura.

Przypominamy, że od dnia 5 marca 2015 r. projekty badawcze finansowane ze środków na działalność statutową należy realizować zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2015 Rektora UKSW z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie w sprawie zasad wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz z dotacji na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. Prosimy zapoznać się z treścią ww. zarządzenia przed złożeniem wniosku. Szczegółowe informacje o zarządzeniu mogą znaleźć Państwo w tym wpisie.


 

Od 16 marca 2015 r. trwa nabór wniosków w następujących konkursach:

  • OPUS 9 - konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
  • PRELUDIUM 9 - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
  • SONATA 9 - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Nabór wniosków będzie trwał do 16 czerwca 2015 r. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 16 maja 2015 r. 

Osobom, które chcą składać wniosek do NCN, polecamy lekturę przygotowanego przez Biuro ds. Badań Naukowych opracowania pt. "Analiza treści recenzji wniosków składanych do Narodowego Centrum Nauki".


  • Mobilność Plus IV - w ramach programu można zdobyć środki finansowe przeznaczone na finansowanie zagranicznych pobytów uczestników programu, w celu udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych. Termin składania wniosków upływa 15 kwietnia 2015 r.
  • Top 500 Innovators - konkurs adresowany jest do osób, które prowadza badania w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych, medycznych, nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej. Laureaci konkursu przez dziewięć tygodni będą uczestniczyć w serii szkoleń i staży w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników. Szkolenia te odbywać się będą od lipca do listopada na najlepszych światowych uczelniach. Nabór wniosków trwa do 30 kwietnia 2015 r. Doktorantów i pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 23 kwietnia 2015 r.
  • NPRH Rozwój - w ramach programu można zdobyć środki finansowe na innowacyjne badania humanistyczne i oryginalne badania interdyscyplinarne. Termin składania wniosków upływa 15 maja 2015 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnetrzny termin składania wniosków do 30 kwietnia 2015 r.
  • Rozwój Sportu Akademickiego - do konkursu mogą być zgłoszone projekty badawcze obejmujące badania naukowe dotyczące rozwoju sportu akademickiego, zwłaszcza w olimpijskich dyscyplinach sportu, wynikające z potwierdzonych potrzeb podmiotów sportowych (klubów, stowarzyszeń, związków sportowych). Termin składania wniosków upływa 18 maja 2015 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 6 maja 2015 r.

  • Stypendium Fundacji Lanckorońskich - W ramach stypendium finansowane może być prowadzenie badań zagranicznych w Rzymie, Wiedniu, Londynie i wyjątkowo w innych ośrodkach naukowych w Europie. O stypendium mogą ubiegać się archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii.

Nabór wniosków trwa do 15 maja 2015 r. Pracowników i Doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 30 kwietnia 2015 r.

Więcej informacji o konkursie na stypendia mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej PAU.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach