Nowe zarządzenie Rektora UKSW dotyczące projektów badawczych finansowanych ze środków na działalność statutową

Informujemy, że w życie weszło Zarządzenie Nr 12/2015 Rektora UKSW z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie w sprawie zasad wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz z dotacji na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Wnioski można składać tylko na formularzach stanowiących załączniki do Zarządzenia nr 12/2015. Prosimy nie wprowadzać do wniosków dodatkowych pól oraz kasować istniejących (nawet, jeżeli pozostają puste).

Treść zarządzenia oraz jego załączników mogą Państwo przeczytać, klikając w zamieszczone poniżej odnośniki:

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie § 8.2. Zarządzenia nr 12/2015 nieprzekraczalny termin składania wniosków do BBN o przyznanie kwot z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich upływa z dniem 15 czerwca roku poprzedzającego realizację projektu.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach