„Aktualność przesłania Miłosierdzia Bożego w Kościele dzisiaj” - sympozjum

 

Kolejne sympozjum z udziałem doktorantów Teologii Pastoralnej - Zapraszamy!

 

 

 

 

Program

godz. 9.00 – Przywitanie Zebranych, uroczyste otwarcie Sympozjum

– Jego Magnificencja ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – Rektor UKSW

Ks. prof. dr hab. Jan K. Przybyłowski UKSW: „Wprowadze­nie w teologię Miłosierdzia Bożego”.

Pierwsza sesja:

godz. 9.20 – Sr dr Maria Faustyna Ciborowska ZSMBM – „Przesłanie o Miłosierdziu Bożym – otrzymane przez św. Faustynę, odczytywane dzisiaj”,

godz. 9.40 – ks. Stanisław Serafin Michalenko, MIC, Centre national of Divine Mercy, Stockbigde, USA – „‘Święto Miłosierdzia Bożego’ – uroczystą aktualizacją przesłania Miłosierdzia Bożego”;

godz. 10.10 – pani dr Ewa Czaczkowska UKSW – „Aktualność przesłania Miłosierdzia Bożego w Kościele dzisiaj – wyzwaniem dla mediów”;

Dyskusja – podsumowanie

godz. 10.40 – Przerwa na kawe

Druga sesja:

godz. 11.00 – ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk SAC, UKSW – „Znacze­nie orędzia o Miłosierdziu Bożym objawionego św. Fausty­nie dla przyjęcia i urzeczywistnienia prawdy o Miłosierdziu Bożym w świecie dzisiaj”;

godz. 11.20 – ks. dr Aleksander Pietrzyk SAC, Centre du Dialogue et Editions du Dialogue, Paryż, Francja – „Aktualizacja prze­słania Miłosierdzia Bożego we Francji”;

godz. 11.40 – ks. dr hab. Stanisław Zarzycki SAC, prof. KUL – „W jaki sposób Bóg ‘przemawia’ w historii człowieka grzesz-nego?”;

godz. 12.00 – pani dr Magdalena Kreipcio – Bazołaj – „Miłosierdzie Boże w misyjnym duszpasterstwie Kościoła dzisiaj”;

godz. 12.20 – Dyskusja – podsumowanie sesji porannych

godz. 12.50 – Przerwa na obiad

godz. 14.00 – Wprowadzenie do sesji popołudniowych – ks. dr hab. Edmund Robek SAC. prof. UKSW;

Trzecia sesja:

1) dr Zofia Bańdur:

2) pan mgr Kamil Bomber: „Sakrament pojednania miejscem doświadczenia miłosierdzia Bożego”;

3) pani mgr lic. Urszula Tataj-Puzyna: „Serce – miejsce zażyłości z Bogiem”;

4) ks. mgr Piotr Ochotny: „Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy” Mt 18,21. „Czy przebaczenie można nakazać? Przebaczenie aktem sprawiedliwości czy miłości?”

5) pani mgr Marlena Tyburska: „Media jako narzędzie głoszenia Bożego Miłosierdzia”;

6) ks. mgr lic. Rafał Zieliński: „Pojednanie w małżeństwie”;

7) pan mgr lic. Jan Manista: „Ojcostwo i miłosierdzia”;

8) pani mgr Mirosława Jankowska: „Miłosierdzia Boże w praktyce”;

9) ks. mgr Łukasz Patoń CM: „Wincentyńska wizja Miłosierdzia”;

Przerwa na kawę

Czwarta sesja:

10) ks. mgr Benjamin Bahashi: „Miłosierdzie w życiu codziennym”;

11) pani mgr Danuta Stasiak: „Ratunek i zbawienie dla współczesnego człowieka w czci Miłosierdzia Bożego”;

12) ks. mgr Jacek Nagowski: „Realizacja Miłosierdzia Bożego w działal­ności ‘Caritas’”;

13) pani mgr lic. Elżbieta Marek: „Miłosierdzie Boże w nauczaniu Jana Pawła II o małżeństwie i rodzinie”;

14) ks. mgr Łukasz Kisielewski: „Posługa homiletyczna bł. ks. Michała Sopoćki – jedną z form aktualizacji przesłania Miłosierdzia Bożego”.

15) ks. mgr Eugeniusz Małachwiejczyk SAC: „Uniwersalność przesłania o Miłosierdziu Bożym”.

Dyskusja – podsumowanie i zakończenie.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach