Konferencja Naukowa Przygotowanie do małżeństwa na dziś i jutro.

12 marca na UKSW odbyła się, zorganizowana przez Sekcję Teologii Pastoralnej i Wydział Teologiczny UKSW, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Przygotowanie do małżeństwa na dziś i jutro. Konferencja podzielona była na trzy sesje tematyczne i zakończona panelem dyskusyjnym. Wśród prelegentów wystąpili m.in. ks. prof. Jan Przybyłowski, którego referat Egzamin przedmałżeński otworzył konferencję, prof. Dorota Kornas – Biela, która w swoim wystąpieniu przyjrzała się małżeńskim konfliktom przez pryzmat grzechów głównych. a także dr n. med. Grażyna Rybak, która wyjaśniała, dlaczego Wstrzemięźliwość uatrakcyjnia nam życie.

Druga sesja należała do dokotorantów teologii pastoralnej UKSW, którzy omawiali przygotowanie do małżeństwa w kontekście słów przysięgi małżeńskiej, próbując odpowiedzieć m. in. na pytania: Komu chcesz ślubować? Co chcesz ślubować? Czym jest miłość małżeńska? Jak wytrwać do końca? 

Trzecia sesja traktowała o małżeństwie jako wyzwaniu dla dzuszpasterstwa. Interdyscyplinarność konferencji pozwoliła spojrzeć na problematykę przygotowania do małżeństwa z wielu stron. Ukazała, jak wiele zawiera ona aspektów i jakie trudności wiążą się z tym tematem, a także, jakie dalsze kroki w dziedzinie przygotowania do małżeństwa należy podjąć. Materiały z konferencji zostaną wydane w „Warszawskich Studiach Pastoralnych” wydawanych przez Sekcję Teologii Pastoralnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach