Lutowe konkursy

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w lutym w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje.

 

15 grudnia 2014 r. otwarty został nabór w kolejnych konkursach NCN:

  • Etiuda 3 - konkurs na stypendia doktorskie;
  • Fuga 4 - konkurs na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora;
  • Symfonia 3 - konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze.

Nabór wniosków w wymienionych konkursach będzie trwał do 16 marca 2015 r. Doktorantów i Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 16 lutego 2015 r.

Osobom, które chcą składać wniosek do NCN, polecamy lekturę przygotowanego przez Biuro ds. Badań Naukowych opracowania pt. "Analiza treści recenzji wniosków składanych do Narodowego Centrum Nauki".


  • Diamentowy Grant - Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna, promotora lub promotora pomocniczego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej. W ramach programu środki finansowe przeznaczone są na finansowanie badań naukowych prowadzonych przez wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów, określonych w projekcie badawczym. Nabór wniosków będzie trwał do 16 lutego 2015 r. Szczegółowe informacje o programie Diamentowy Grant znajdą Państwo na stronie Ministerstwa.
  • Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - w aktualnie prowadzonym naborze wniosków można składać projekty w ramach modułu Tradycja. Nabór wniosków prowadzony będzie od 24 lutego do 23 marca 2015 r.  Pracowników UKSW obowiązuje wewnetrzny termin składania wniosków do 10 marca 2015 r. Szczegółowe informacje o programie Diamentowy Grant znajdą Państwo na stronie Ministerstwa.
  • Mobilność Plus IV - w ramach programu można zdobyć środki finansowe przeznaczone na finansowanie zagranicznych pobytów uczestników programu, w celu udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych. Termin składania wniosków upływa 15 kwietnia 2015 r. Pracowników i Doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 marca 2015 r.

  • LIDER VI - Konkurs adresowany do młodych naukowców, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą być wdrożone w gospodarce.

Nabór wniosków będzie trwał od 15 stycznia do 15 marca 2015 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 lutego 2015 r.

Szczegółowe informacje o konkursie LIDER VI znajdą Państwo na stronie internetowej NCBiR.


  • Staże zagraniczne - celem konkursu jest umożliwienie uczestnikom podniesienia kwalifikacji z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, zarządzania zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, komercjalizacji wyników badań oraz przedsiębiorczości w ramach stażu odbywanego w zagranicznej jednostce naukowej lub firmie.

Nabór wniosków trwa do 15 marca 2015 r. Pracowników i Doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 lutego 2015 r.

Więcej informacji o konkursie Praxis mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej FNP.


  • Stypendium Fundacji Lanckorońskich - W ramach stypendium finansowane może być prowadzenie badań zagranicznych w Rzymie, Wiedniu, Londynie i wyjątkowo w innych ośrodkach naukowych w Europie. O stypendium mogą ubiegać się archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii.

Nabór wniosków trwa do 15 maja 2015 r. Pracowników i Doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 30 kwietnia 2015 r.

Więcej informacji o konkursie na stypendia mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej PAU.