Sympozjum: Teologia Pastoralna na UKSW

Tegoroczna konferencja naukowa pt. Teologia pastoralna na UKSW 2012 odbyła się 16. kwietnia br. Rozpoczęło ją wystąpienie Prorektora UKSW ks. prof. dr hab. Jana Przybyłowskiego, który powitał przybyłych profesorów, prelegentów i słuchaczy. Ksiądz profesor zauważył, że tegoroczna konferencja wpisuje się w cykl tradycyjnie już organizowanych konferencji naukowych prezentujących dorobek badań naukowych doktorantów sekcji teologii pastoralnej UKSW w Warszawie.

Wystąpienia prelegentów skupione były wokół pięciu grup tematycznych:

1.    Zagadnienia dotyczące relacji pomiędzy pastoralną działalnością Kościoła a mediami. Tu wnioski ze swoich badań prezentowały: mgr lic. Monika Sulej w temacie: Wizerunek księdza w polskich produkcjach telewizyjnych i mgr lic. Ewa Skwarska w przedłożeniu pt.: Znaki i symbole chrześcijańskie w reklamie społecznej. Obie doktorantki podkreślały wpływ mediów na kształtowanie się obrazu Kościoła w społeczeństwie.

2.    Zagadnienia tyczące się małżeństwa i rodziny. Opracowanie wystąpień w tej dziedzinie podjęli się: mgr Aldona Rosłońska, które przedstawiła prelekcję na temat: Rodzina „Kościołem domowym”, ks. mgr Jarosław Powąska, który omówił Rolę wstydu w miłości małżeńskiej, a także mgr lic. Zofia Bańdur, która scharakteryzowała Funkcję wychowawczą ojca we współczesnej rodzinie.

3.    Problematyka cierpienia i starości. W tym obszarze badań swoje wystąpienia ulokowali: dr Błażej Szostek z wystąpieniem na temat: Kościół katolicki wobec depresji orazks. mgr lic. Rafał Stasiejko, który przedstawił prelekcję nt.: Eutanazja zagrożeniem życia człowieka

4.    Zagadnienia poruszające problematykę duszpasterstwa młodzieży. Ten obszar badań teologii pastoralnej eksplorowali: mgr Michał Wróblewski w temacie: Religijność młodzieży diecezji tarnowskiej i włocławskiej pod kątem zachowań seksualnych, a także mgr Michał Laskowski w przedłożeniu: Duszpasterstwo młodzieży gimnazjalnej w archidiecezji warszawskiej. Wybrane zagadnienia.

 

5.    Mgr lic. Tomasz Janus zaprezentował wystąpienie zatytułowane: Kościół katolicki wobec wielkich imprez sportowych.

Konferencja naukowa oprócz prezentacji zainteresowań badawczych doktorantów sekcji teologii pastoralnej UKSW w Warszawie, była dobrą okazją do wymiany poglądów, a także nawiązania bliższych znajomości.

 

 

 

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach