Spotkanie opłatkowe 2012

W dniu 11 stycznia 2012 odbyło się spotkanie opłatkowe Sekcji Teologii Pastoralnej UKSW. Dzięki uprzejmości ojców Kamilianów z Łomianek miało ono miejsce na terenie ich zakonu. Spotkanie grupy rozpoczęło się uroczystą mszą świętą sprawowaną przez wszystkich kapłanów należących do Sekcji, przybyłych na spotkanie. Przewodniczył jej ks. dr Tomasz Wielebski. Kazanie wygłosił prorektor UKSW ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski. Podkreślił on, że rozwojowi naukowemu z zakresu teologii musi towarzyszyć rozwój duchowy. Po zakończonej eucharystii uczestniczy przeszli do refektarza. Na rozpoczęcie nieoficjalnej części spotkania przeczytano fragment ewangelii o Bożym narodzeniu. Jako pierwszy głos zabrał kierownik Sekcji ks. dr Tomasz Wielebski złożył on wszystkim obecnym ogólne życzenia i podziękowania za zaangażowanie pracownikom naukowym. W dalszej kolejności nastąpiło dzielenie się opłatkiem i składanie sobie życzeń. Po modlitwie przed posiłkiem której przewodniczył ks. prof. UKSW dr hab. Edmund Robek wszyscy zasiedli do stołu. Była to okazja nie tylko do wspólnego posiłku - w którego przygotowanie włączyli się wszyscy obecni - lecz również możliwość rozmowy o osobistych smutkach i radościach. Nie zabrakło również rozmów na temat najbliższych planów sekcyjnych oraz postępach i planach naukowych. Każdy uczestnik miał możliwość zabrania głosu na forum publicznym. Następnie odbyło się spotkanie pracowników naukowych Sekcji Teologii Pastoralnej. Byli na nim obecni: ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski, ks. prof. UKSW dr hab. Edmund Robek, ks. dr Tomasz Wielebski oraz dr Błażej Szostek. Na zakończenie prorektor podziękował wszystkim którzy zaangażowali się w przygotowanie spotkania opłatkowego.

Autor: Aldona Rosłońska

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach