Sympozjum: Teologia Pastoralna na UKSW

Już po raz trzeci na terenie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Sekcja Teologii Pastoralnej zorganizowała sympozjum naukowe pt. „Teologia Pastoralna na UKSW”. 25 maja br. prelegenci pochylili się nad szansami i zagrożeniami młodzieży oraz rodziny. Zainaugurowana w 2008 r. naukowa impreza STP nabrała już cyklicznego wymiaru i na trwałe wpisała się w rytm pracy uczelni.

Sympozjum otworzył prorektor Uniwersytetu ks. prof. dr hab. Jan Kazimierz Przybyłowski. W słowie wstępu podziękował doktorantom, że dzieło rozpoczęte w 2008 r. doczekało się kolejnych edycji i tym samym jest okazją do przybliżania zagadnień tak bliskich teologom pastoralnym. Ksiądz prorektor zwrócił uwagę, że początki zawsze są trudne i dlatego są one tym bardziej godne pochwały.

Tegoroczne sympozjum podzielone zostało na dwie części. W pierwszej, prowadzonej przez kierownika Sekcji Teologii Pastoralnej ks. dr Tomasza Wielebskiego, tematem dyskusji były szanse i zagrożenia, przed którymi staje dzisiejsza młodzież. Kondycję współczesnej rodziny, w której wzrastają młodzi ludzie, przybliżył w swoim wystąpieniu pt.  „Rodzina i młodzież jako przedmiot badań społecznych” mgr lic. Mateusz Tutak. Słuchacze mogli dowiedzieć się jak prezentują się polskie rodziny w świetle badań socjologicznych i jakie wnioski mogą z nich wypływać dla pracy pastoralistów.

Do ideału działalności pastoralisty nawiązywał kolejny prelegent ks. mgr Tadeusz Masłowski. W wystąpieniu pt. „Ewangelizacja – charyzmat i wyzwania w Ruchu Światło-Życie”. Twórca wspomnianego ruchu – ks. Franciszek Blachnicki – był ściśle związany z teologią pastoralną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ksiądz Masłowski w referacie przybliżył więc praktyczną działalność ewangelizacyjną prowadzoną przez wspólnoty oazowe.

Do znaczenia sakramentu bierzmowania dla religijnego rozwoju młodzieży odwołał się natomiast Michał Laskowski w swoim referacie pt. „Sakrament bierzmowania wyzwanie dla duszpasterstwa młodzieży”. Tegoroczny magistrant przedstawił interesujące dane empiryczne z badań nad religijnością młodzieży z Leszna, Pruszkowa i Warszawy, która przystępuje do sakramentu bierzmowania. Temat subkultury kibiców w swoim wystąpieniu pt. „Subkultura kibiców – między szansą a zagrożeniem dla współczesnej młodzieży” podjął zaś mgr lic. Tomasz Janus. Dylemat przedstawiony w temacie, doczekał się dwojakiej odpowiedzi. Prelegent doszedł do wniosku, że na trybunach znajdują się zarówno osoby agresywne, które nie mogą być wzorem dla młodzieży, jak i osoby spokojne, których patriotyzm i nastawienie na być a nie mieć, może być dobrym przykładem dla młodzieży.

Pierwszą część konferencji zakończyło wystąpienie ojca mgr lic. Remigiusza Trockiego pt. „Okultyzm zagrożeniem dla młodzieży”. Ojciec Trocki, znany jest nie tylko w środowisku STP, jako znawca tematów związanych z działalnością szatana. Tym razem słuchacze dowiedzieli się, jak moce zła zastawiają sidła na ludzi w pozornie niegroźnych filmach czy czasopismach adresowanych do dzieci.

Druga część sympozjum, którą poprowadził mgr lic. Tomasz Janus, dotyczyła szans i zagrożeń dla rodziny. Pięć pierwszych wystąpień dotyczyło zagrożeń, z którymi zmagają się współczesne rodziny. Jednym z nich jest promocja ruchu „gender”, na co zwrócił uwagę w swoim wystąpieniu pt. „’Gender’ – szanse czy zagrożenia dla małżeństwa” ks. mgr Jarosław Powąska. Prelegent wykazał, że odrzucenie biologiczności płci i przyznanie jej wymiaru jedynie psychologicznego jest drogą do uznania związków jednopłciowych, co jest zagrożeniem dla rodziny i rozwoju dzieci.

Na zagrożenie seksualną patologią kazirodztwa uwagę słuchaczy w wystąpieniu pt. „Przemoc seksualna wyzwaniem dla duszpasterskiej posługi Kościoła” zwrócił mgr Michał Wróblewski. W swoim referacie prelegent zasygnalizował, że choć w 2010 r. w Polsce zanotowano niespełna 50 przypadków kazirodztwa, to ponad 90% jego przypadków nigdy nie wychodzi na światło dzienne. O tym jak wyniszczające psychikę młodego człowieka skutki ma kazirodztwo nikogo nie trzeba było przekonywać.

Sprawą rosnącej liczby rozwodów zajęła się w swoim wystąpieniu pt. „Rozwód – nowa moda czy kryzys wartości?” mgr Aldona Komorowska. Prelegentka wyjaśniała, że rozwód jest zagrożeniem dla rodziny i przyszłości zdrowego społeczeństwa. Przedstawiła także przeszkody uniemożliwiające zawarcie kościelnego związku małżeńskiego oraz wskazała, że poprzez dobre przygotowanie młodzieży do życia w małżeństwie i ukazywanie pozytywnych wzorców rodziny, można poprawić jej kondycję.

Kwestia alkoholizmu oraz problemów z nim związanych, które dotykają nie tylko samych uzależnionych, ale również ich rodziny, była przedmiotem wystąpienia pt. „Duszpasterska posługa Kościoła wobec rodzin z problemem alkoholowym”, które wygłosił mgr Grzegorz Bobak. Prelegent przypomniał, że Kościół nie może uchylać się od niesienia pomocy osobom, które cierpią z powodu problemów alkoholowych swoich lub swoich bliskich.

Stanowiące dla wielu bolączkę dnia codziennego, problemy związane z pracą znalazły się w centrum zainteresowania referatu pt. „Kryzys etyki pracy a kondycja rodziny”, który wygłosił mgr Paweł Wińczuk. W swoim wystąpieniu zwrócił on uwagę na kwestie dotyczące emigracji za pracą, mobbingu i pracy za seks, które w destrukcyjny sposób wpływają na współczesne rodziny. Ratunku dla nich prelegent dopatruje się w ewangelizacji świata pracy.

Odpowiedzią na problemy przedstawione przez poprzednich prelegentów, było wystąpienie pt. „Rodzina miejscem wychowania dziecka do wartości” autorstwa siostry mgr Edyty Elżbiety Sakowskiej. Zwróciła ona uwagę, że rodzina jest Kościołem domowym i jako taki, ma zadanie ewangelizowania, które spoczywa na wszystkich jej członkach. W takich rodzinach prawidłowo przebiega  wychowanie dzieci w zgodzie z właściwymi wartościami.

Rozważania wszystkich prelegentów podsumował ks. prof. dr hab. Edmund Robek.

W słowie zakończenia nie sposób nie docenić i nie złożyć podziękowań za trud, który na swoje barki wzięła Aldona Rosłońska. Choć doktorantką Sekcji Teologii Pastoralnej jest dopiero od października, to nie będzie przesadą stwierdzenie, że bez jej wysiłku tegoroczne sympozjum stanęłoby pod znakiem zapytania. To na jej głowie znalazły się prawie wszystkie obowiązki związane z organizacją i przebiegiem sympozjum.

Naukowe spotkania STP na stałe zagościły już w kalendarzach teologów pastoralnych. Miejmy nadzieję, że za rok spotkamy się ponownie. 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach