Sympozjum: Teologia pastoralna na UKSW

PROGRAM:

10.00 - 10.15 Rozpoczęcie: Ks. prof. dr hab. Jan PRZYBYŁOWSKI - Prorektor UKSW

 

Część I: SZANSE I ZAGROŻENIA MŁODZIEŻY

Prowadzenie: Ks. dr Tomasz WIELEBSKI

 

10.20 -10.35 P. mgr lic. Mateusz J. TUTAK RODZINA I MŁODZIEŻ JAKO PRZEDMIOT BADAŃ SPOŁECZNYCH

10.35 -10.50 Ks. mgr Tadeusz MASŁOWSKI EWANGELIZACJA - CHARYZMAT I WYZWANIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

10.50 - 11.05 P. Michał LASKOWSKI SAKRAMENT BIERZMOWANIA WYZWANIEM DLA DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY

11.05 - 11.20 P. mgr lic. Tomasz JANUS SUBKULTURA KIBICÓW - MIĘDZY SZANSĄ A ZAGROŻENIEM DLA WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY

11.20 -11.35 O. mgr lic. Remigiusz TROCKI OKULTYZM ZAGROŻENIEM MŁODZIEŻY

11.35-12.00 Przerwa na kawę

 

Część II: SZANSE I ZAGROŻENIA RODZINY

Prowadzenie: P. mgr lic. Tomasz JANUS

 

12.05 - 12.20 Ks. mgr Jarosław POWĄSKA "GENDER" - SZANSE CZY ZAGROŻENIA DLA MŁODZIEŻY

12.20 -12.35 P. mgr Michał WRÓBLEWSKI PRZEMOC SEKSUALNA WYZWANIEM DLA DUSZPASTERSKIEJ POSŁUGI KOŚCIOŁA

12.35 -12.50 P. mgr Aldona ROSŁOŃSKA ROZWÓD - NOWA MODA CZY KRYZYS WARTOŚCI?

12.50 -13.05 P. mgr Grzegorz BOBAK DUSZPASTERSKA POSŁUGA KOŚCIOŁA WOBEC RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

13.05 -13.20 P. mgr Paweł WIŃCZUK KRYZYS ETYKI PRACY A KONDYCJA RODZIN

13.20 -13.35 S. mgr Edyta Elżbieta SAKOWSKA RODZINA MIEJSCEM WYCHOWANIA DZIECKA DO WARTOŚCI

 

13.35 Podsumowanie i zakończenie sympozjum (Ks. prof. dr hab. Edmund ROBEK SAC)

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach