Doktoraty

Ks. Adam Jaczewski: Religijność a duszpasterstwo w aglomeracji wielkomiejskiej na przykładzie parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Warszawie. Studium socjologiczno-pastoralne

ks. prof. UKSW dr hab. Edmund Robek SAC

Badania dotyczące religijności odkrywają nieznane dotąd obszary duszpasterskiej posługi Kościoła w Polsce. Chodzi przede wszystkim o ukazanie szans i zagrożeń w sferze religijnej, związanych z dokonującymi się w Polsce przekształceniami ustrojowymi, a także przemianami społeczno-kulturowymi. Teologia pastoralna powinna wypracować takie wzorce działań, aby te przeobrażenia przyniosły dobre owoce w duszpasterstwie (s. 19). Socjologiczny obraz religijności pokazuje duszpasterzom ludzkie aspekty przynależności do Kościoła, a jednocześnie pozwala zrozumieć niektóre trudności związane z duszpasterską posługą w parafiach polskich. Temat rozprawy doktorskiej, podjęty przez ks. Adama Jaczewskiego, dotyczy relacji między religijnością a duszpasterstwem w parafii wielkomiejskiej w Warszawie. Autor formułuje wstępne założenie, że duszpasterstwo parafialne wpływa na religijność członków parafii i szerszej społeczności, w której parafia działa (s. 18).

Czytaj dalej

Doktoraty

Lista doktorów i doktoratów bronionych na Sekcji:

Czytaj dalej

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach