Nabór wniosków na finansowanie badań naukowych w 2023 r.

AKTUALIZACJA 3.11.2022 r. 

Zgodnie z Decyzją nr Nr 17/2022 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 listopada 2022 r. zmieniająca Decyzję Nr 11/2022 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie otwarcia naboru wniosków na dofinansowanie projektów badawczych finansowanych z subwencji na badania naukowe i prace rozwojowe na rok 2023 nabór wniosków został przedłużony do dnia 14 listopada 2022 r. godz. 23:59:59.

Informujemy, że zgodnie z Decyzją  Nr 11/2022 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2022 r. w sprawie otwarcia naboru wniosków na dofinansowanie projektów badawczych finansowanych z subwencji na badania naukowe i prace rozwojowe na rok 2023 do dnia 4 listopada 2022 r. godz. 23:59:59 prowadzony jest nabór wniosków na finansowanie projektów badawczych z wewnętrznych środków Uczelni na 2023 r. 

Wnioski prosimy przesyłać w postaci podpisanych i zeskanowanych plików w formacie pdf lub jpg na adres mailowy nauka@uksw.edu.pl Wskazane jest, by wniosek wraz z wszelkimi załącznikami przesłany był jako jeden plik. Akceptowane są także wnioski podpisane elektronicznie podpisem kwalifikowanym kierownika projektu. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanych danych, do składania wniosków w wersji elektronicznej, należy używać służbowych adresów pocztowych.

Wnioski można przesyłać także pocztą tradycyjną na adres:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Biuro ds. Badań Naukowych

ul. Dewajtis 5

01-815 Warszawa

Poniżej znajdą Państwo formularze, które po wypełnieniu, należy składać w BBN.

Wnioski można składać tylko na formularzach stanowiących załączniki do Zarządzenia nr 11/2020. Prosimy nie wprowadzać do wniosków dodatkowych pól oraz kasować istniejących (nawet, jeżeli pozostają puste). Prosimy także o składanie wniosków ze wszystkimi wymaganymi podpisami.

Treść zarządzenia oraz jego załączników mogą Państwo przeczytać, klikając w zamieszczone poniżej odnośniki.

Wyniki naboru będą znane w 2023 r. 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach