Zmiana zasad rezerwacji noclegów

Zgodnie z decyzją Władz Uczelni oraz z wyczerpaniem kwoty umowy DZP.372.45.2021 w zakresie usług hotelowych, Kanclerz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie informuje, że od dnia 13 września 2022 r. wszelkie rezerwacje noclegów krajowych i zagranicznych należy dokonywać we własnym zakresie (z zachowaniem obowiązujących procedur - obowiązkowe złożenie stosownego wniosku do Działu Zamówień Publicznych - wniosek i instrukcja dostępne na stronie internetowej DZP). 

Przepisy dotyczące realizacji wyjazdów służbowych:

Dokumenty niezbędne do realizacji wyjazdów służbowych mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej BBN.