Doktor Magdalena Bober-Jankowska z grantem Nauka dla Społeczeństwa

Dr Magdalena Bober-Jankowska (Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Literaturoznawstwa) znalazła się wśród laureatów programu Ministra Edukacji i Nauki pn. Nauka dla Społeczeństwa. Na realizację projektu pt. Edycja krytyczna pism zebranych błogosławionej Bolesławy Lament Pani Doktor pozyskała 493 833zł. 

W ramach programu Nauka dla Społeczeństwa wsparcie mogą uzyskać projekty stawiające na współpracę instytucji naukowych z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i otoczeniem gospodarczym.

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach