NPRH: Grant dla prof. Przemysława Urbańczyka

Informujemy, że projekt badawczy prof. dra hab. Przemysława Urbańczyka (Wydział Nauk Historycznych, Instytut Archeologii) znalazł się wśród laureatów 10. edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Moduł Dziedzictwo Narodowe. Na realizację projektu pt. "Archeologiczno-historyczne udokumentowanie dziejów mazowieckiego zamku w Liwie przez skatalogowanie, opracowanie i udostępnienie unikatowego zasobu źródeł do poznania historii Polski w XV-XVIII w" Pan Profesor pozyskał 891 525 zł.

To kolejny grant w ramach NPRH, który będzie realizowany w UKSW. Informacje o dotychczasowych projektach mogą znaleźć Państwo tutaj - kliknij.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach