NCN: Konkurs stypendialny dla naukowców i studentów z Ukrainy

W terminie do 26 sierpnia 2022 r. Narodowe Centrum Nauki prowadzi nabór wniosków w ramach specjalnego programu stypendialnego dla studentów i naukowców z Ukrainy nieposiadających stopnia naukowego doktora. Celem programu jest finansowe wsparcie studentów/naukowców poprzez stworzenie im możliwości kontynuowania studiów, prowadzenia prac nad pracą magisterską lub rozprawą doktorską, lub realizacji innych, dowolnych form kształcenia w polskich instytucjach naukowych.

W ramach konkursu możliwe jest pozyskanie środków:

  • na trwające od 6 do 12 miesięcy stypendium;
  • koszty przyjęcia studenta/naukowca.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NCN - kliknij!

AKTUALIZACJA 22.08.2022 r.

Nabór wniosków został przedłużony do dnia 16 września 2022 r. Szczegóły na stronie NCN - kliknuj!.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach