Pracownia Badań Interdyscyplinarnych

Działalność Pracowni jest skierowana szczególnie do odbiorców reprezentujących następujące dziedziny: teologia, katechetyka, pedagogika, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, socjologia, psychologia, nauki o rodzinie i inne nauki zainteresowane korzystaniem z nauczania społecznego Kościoła oraz realizowaniem własnych badań empirycznych.

Adresatem projektu są:

 • Badacze zainteresowani prowadzeniem badań na poziomie licencjatu, magisterium oraz pozostałych stopniu naukowych;
 • Studenci, którzy chcą poznać techniki badawcze;
 • Twórcy i konsultanci kampanii i strategii społecznych;
 • Psychologowie korzystający z testów psychologicznych;
 • Autorzy chcący poszerzyć swą wiedzę z zakresu nauczania społecznego Kościoła Katolickiego.

Pracownia ma prowadzić działalność wielopłaszczyznową:

1. Edukacja studentów z zakresu badań społecznych:

 • Tworzenie narzędzi badawczych;
 • Metody i techniki badań społecznych;
 • Analiza materiału badawczego;
 • Krytyczna ocena źródeł zastanych.

2. Pomoc badaczom na wszystkich etapach procesu badawczego:

 • Postawienie problemu;
 • Konceptualizacja problemu;
 • Operacjonalizacja koncepcji;
 • Przeprowadzenie badania;
 • Opracowanie wyników badań;
 • Analiza zdobytych danych;
 • Generalizacja wyników badań.

3. Dostarczenie danych statystycznych służących katechetyce, dziennikarstwu, pedagogice, teologii pastoralnej, itp.

4. Tworzenie bazy dokumentów, raportów i badań związanych z wiedzą społeczną ukierunkowaną na nauki teologiczne.

 

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach